Galerie dostepne :

Formu³a 1    |

   Sport    |

   Ró¿ne    |

   Rysunki

Po klikniêciu na miniaturê zdjêcia nast±pi otwarcie du¿ego zdjêcia w nowym oknie.

Etude pour la toile "Pensée Musicale"
Acrylique sur carton | 48 x 39 cm

 
 

Etude pour la table ronde, Perpignan 87
Gouache sur carton a dessin | 65 x 50 cm

 
 

Vision 89
Dessin sur carton  

 
 

¦wiêto Joanny d'Arc, Rouen, 1986
Pastel olejny na kartonie  

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Park na Tahiti


Pastel olejny na kartonie
 
 

Nenufary na Tahiti


Pastel olejny na kartonie
 
 

Widok Cadaques


Pastel olejny na kartonie
 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

¦wiêto Joanny d'Arc, Rouen, 1986
Tusz na kartonie

 
 

Studium pejza¿u
Tusz na papierze

 
 

Napoleon w Rouen
Rysunek na kartonie

 
 

Król Jan
O³ówek na kartonie

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Pla¿a de Rosas - Hiszpania
O³ówek na kartonie rysunkowym

 
 

Hotel De Région, ROUEN. Praca oryginalna na kartonie rysunkowym, - nak³ad 70 litografii
Tusz

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Praca w tuszu autorstwa FRANCOISE LEMAITRE-LEROUX - ilustracje do publikacji ROGERA PARMENT o fontannach i pomnikach w ROUEN.

 
 

Konie
Tusz i akryl na kartonie

 
 

Studium anatomii
Pastel na kartonie rysunkowym

 
 

Studium koni
Tusz i akryl na kartonie

 
 

Grand Prix
Rysunek w akrylu na karto

 
 

TEAM RENAULT - Praca oryginalna - w 22 odbitkach wykonanych przez artystkê
Akryl i tusz na papierze rysunkowym

 
 

Studium konia
O³ówek na papierze rysunkowym

 
 

Enigma
Rysunek polichromowy na kartonieFormu³a 1    |

   Sport    |

   Ró¿ne    |

   Rysunki

 
 
© 2004-2005 Françoise Lemaître-Leroux. Wszelkie prawa zastrzezone.   Réalisation ISI :: normandie-france.com :: art-culture-france.com